שווה לדעת - רשימת מאמרים

{{get_title}}

{{get_content}}
קרא עוד

הפרת סימן מסחר רשום

מאת: עו"ד דיויד וולברג   השאלה אם שימוש בסימן מסחר על ידי פלוני מפר את סימנו המסחרי הרשום של אלמוני, נשאלת לעיתים קרובות. במאמר זה, יפורט כיצד ניתן לקבוע אם שימוש בסימן מסחר מפר סימן מסחר רשום. סימן מסחר "רשום", הינו סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר המנוהל על ידי רשות הפטנטים בירושלים. שאלה מקדימה טרם בדיקת ההפרה ראשית, יש להבדיל בין סימן מסחר רשום לבין סימן מסחר שאינו רשום. סימן מסחר שאינו רשום אינו זוכה ליתרונותיו של פקודת סימני המסחר [נוסח חדש] – 1972 (להלן: "הפקודה"). על כן, כאשר בוחנים האם שימוש בסימן מסחר על ידי צד א' מפר את סימנו המסחרי של צד ב', יש לברר האם סימנו המסחרי של ב' רשום. כאשר סימן מסחר נרשם בפנקס סימני המסחר, רשות הפטנטים מנפיקה תעודת רישום לבעל סימן המסחר. על כן, כאשר צד לסכסוך מלין על הפרת סימנו המסחרי הרשום, יש לדרוש ממנו כי יחשוף תעודת רישום. לחלופין, חיפוש באתר האינטרנט של רשות הפטנטים יחשוף אם הסימן אכן נרשם. הנאמר לעיל נראה מובן מאליו. אך לעיתים קרובות צדדים לסכסוך יטענו בפני מתחריהם כי הינם בעלי "סימן מסחר רשום" ובדיקה פשוטה תחשוף שאותו סימן אינו רשום, או רשום לטובת צד אחר שאינו קשור לסכסוך.
קרא עוד

כוחם המשתנה של סימני מסחר: סימני מסחר "חזקים" ו"חלשים"

מאת: עו"ד דיוויד וולברג מבוא לרוב סימני המסחר קשר מסוים עם הטובין אותם הם מכסים. כלומר, בדרך כלל ניתן למצוא קשר מילולי/משמעותי/אסוציאטיבי בין הסימן לבין הטובין הרלוונטיים. באופן יחסי, מעטים הם הסימנים שאין בינם לבין תחומם המסחרי כל קשר. אין פסול בסימנים בעלי קשר מסוים לתחומם המסחרי. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה של בתי המשפט, מבחינה בין ארבע קטגוריות של סימני מסחר. סווג סימני מסחר
קרא עוד