והנה הסבר מחויך ופשוט – לצפייה:

קניין רוחני – סימני מסחר

באופן כללי, קניין רוחני הינו קניין/זכויות בלתי מוחשיות, להבדיל מקניין פיזי כגון בית, ריהוט, רכב וכדומה המהווים קניין מוחשי שניתן ממש לגעת בו, קניין רוחני הינו בלתי מוחשי.

נכסים בלתי מוחשיים, כוללים המצאה, קווים חדשניים (צורה), שם מסחרי/לוגו, יצירה, סודות מסחריים הינם נכסים רוחניים הנכללים בתוך הקניין הרוחני Intellectual Property. הנכסים הנ"ל הם בלתי מוחשיים והם פרי מאמץ מחשבתי/אינטלקטואלי (Intellectual.)

סוגי קניין רוחני

באופן כללי, קניין רוחני כולל: זכויות יוצרים (copy right), מדגמים (designs),  סימני מסחר ופטנטים.

רשם סימני מסחר

בשפה פשוטה ולא משפטית, סימן מסחר הינו "מותג". קרי, אותו שם או לוגו המכסה מוצר או חברה. כך לדוגמא, המותג NIKE, המכסה הנעלה, או המותג McDonald’s שמכסה המבורגרים, הינם למעשה סימני מסחר.

"כל הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כדי הציבור בראותו את הסימן, יקשר אותו מייד עם סחורה ממקור מסוים" (אגודת הכורמים נ' יקב הגליל). משמע די בכך שהציבור יקשר את הסימן עם מקור מסוים, אף אם אינו מזהה אותו בשמו.

סימן מסחר יוצר חיץ בין עסקו של אדם לבין עסקם של מתחרים / ומונע הטעיית הצרכן ביחס למקור הטובין.

ישנם הרבה סוגים של סימני מסחר. סימני מסחר כוללים אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים, או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה. אפשר שסימן מסחר יהא בעברית, אנגלית או בכל שפה. סימן מסחר אף יכול להיות מורכב ממילים עבריות ואנגליות.

בדומה לפטנט ומדגם, גם סימן מסחר טעון רישום ברשות הפטנטים. סימן מסחר רשום יהא בתוקף עשר שנים. ניתן לחדש סימן מסחר כל עשר שנים ללא הגבלה. כך שבאופן תיאורטי, אם כל עשר שנים יחודש סימן המסחר, אפשר שיהיה בתוקף לעולם, או לפחות עד אחרית הימים.

 

קטגוריות: Uncategorized.