והנה הסבר מחויך ופשוט – לצפייה:

קניין רוחני

באופן כללי, קניין רוחני הינו קניין/זכויות בלתי מוחשיות, להבדיל מקניין פיזי כגון בית, ריהוט, רכב וכדומה המהווים קניין מוחשי שניתן ממש לגעת בו, קניין רוחני הינו בלתי מוחשי.

נכסים בלתי מוחשיים, כוללים המצאה, קווים חדשניים (צורה), שם מסחרי/לוגו, יצירה, סודות מסחריים הינם נכסים רוחניים הנכללים בתוך הקניין הרוחני Intellectual Property. הנכסים הנ"ל הם בלתי מוחשיים והם פרי מאמץ מחשבתי/אינטלקטואלי (Intellectual.)

סוגי קניין רוחני

באופן כללי, קניין רוחני כולל: זכויות יוצרים (copy right), מדגמים (designs),  סימני מסחר ופטנטים.

עיצובים/מדגמים

זכויות תחת מדגם מקנים ליוצר זכות מונופוליסטית על ההיבט העיצובי או הקישוטי של מוצר מקורי. להבדיל מפטנט שמגן על הפן הטכני של המוצר, זכות מדגמים חלה על המראה של המוצר.

כך לדוגמא, זכויות במדגמים, בתנאים מסוימים, חלים על הנעלה, לבוש, רהיטים, מכשירים, רכבים וכו’. ניתן לרשום מדגם על חפץ בעל “מראה” מיוחד ומקורי.

בדומה לפטנט, וסימני מסחר, מדגם טעון רישום במחלקת המדגמים ברשות הפטנטים. מדגם רשום יהא בתוקף 25 שנה.

יש לציין כי הליך רישום מדגם ברשות הפטנטים הינו הליך זול ופשוט. הן אגרת רשות הפטנטים והן שכר הטרחה המקובל, יחסית זולים. לעומת זאת, אי רישום מדגם על חפץ מסוים, חושפים את היוצר להליכם משפטיים יקרים ומסובכים כנגד מפרים ומעתיקים.

נכון להיום, מאז כנסית חוק העיצובים – 2017 לתוקף, מדגמים מכונים "עיצובים". חוק העיצובים הכיר בזכויות מצומצמות תחת עיצוב לא רשום והאריך את תוקפם של עיצובים רשומים מ- 15 שנים ל- 25 שנים.

קטגוריות: Uncategorized.