כוחם המשתנה של סימני מסחר

סימני מסחר “חזקים” ו”חלשים”

מאת: עו"ד דיוויד וולברג

מבוא

לרוב סימני המסחר קשר מסוים עם הטובין אותם הם מכסים. כלומר, בדרך כלל ניתן למצוא קשר מילולי/משמעותי/אסוציאטיבי בין הסימן לבין הטובין הרלוונטיים. באופן יחסי, מעטים הם הסימנים שאין בינם לבין תחומם המסחרי כל קשר. אין פסול בסימנים בעלי קשר מסוים לתחומם המסחרי. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה של בתי המשפט, מבחינה בין ארבע קטגוריות של סימני מסחר.

סווג סימני מסחר

הן בתי המשפט והן רשם סימני המסחר מסווגים את סימני המסחר לארבע קטגוריות: 1. סימנים גנריים; 2. סימנים מתארים; 3. סימנים רומזים; 4. סימנים פרי הדמיון/שרירותיים. ככל שסימן מתרחק מהקוטב הגנרי ומתקרב לקוטב הדמיוני/שרירותי, חוזקו כנגד סימנים אחרים יגבר. בתי המשפט קבעו כי מעטפת ההגנה הניתנת לסימני מסחר מדומה לקונוס: סימנים דמיוניים נמצאים בחלק העליון של הקונוס והם נהנים ממעטפת ההגנה הרחבה ביותר. סימנים גנריים יושבים על קצהו התחתון של הקונוס, על ה"חוד", ללא הגנה. בנוסף לאלמנט ההגנתי, דהיינו, חוזקו של הסימן, מיקומו של הסימן על אותו "קונוס", משפיע על יכולתו של בעל הסימן לרשום אותו בפנקס סימני המסחר ולזכות ב"סימן מסחר רשום". ככל שסימן מתרחק מהקוטב הגנרי, כך תיסלל בפניו הדרך לרישומו בפנקס.

מהכלל אל הפרט

הקבוצה הראשונה מורכבת מסימנים גנריים. קבוצה זו לא תזכה בהגנה ורשם סימני המסחר לא יתיר את רישומם בפנקס שכן יש להשאיר סימנים אלה פתוחים בפני העוסקים במקצוע. כך לדוגמא, רשם סימני המסחר לא יתיר לרואה חשבון לרשום סימן מסחר "ראיית חשבון". חוזקם של סימנים גנריים אפסי.

הקבוצה השנייה מורכבת מסימנים תיאוריים. קרי, סימנים המתארים במישרין את מהותם או איכותם של הטובין. כך לדוגמא, הסימן "פעם בשבוע" בהקשר לתכשירים רפואיים (שיש ליטול פעם בשבוע) סווג כסימן תיאורי. סימן תיאורי יזכה להגנה מעטה ביותר אם בכלל ויירשם בפנקס סימני המסחר רק במקרים נדירים.

הקבוצה השלישית מכילה סימנים המרמזים על תחומם המסחרי. סימן זה דורש פרק זמן נוסף של מחשבה על מנת לקשר בין הסימן לאופי הסחורה. ככל שזמן המחשבה ארוך יותר, הסימן מתקרב לקוטב הדמיוני/שרירותי ומתרחק מהקוטב הגנרי/תיאורי. סימנים אלה בהחלט ברי מעטפת הגנה ואין בעיה ברישומם בפנקס סימני המסחר.

הקבוצה הרביעית מורכבת מסימנים פרי הדמיון וסימנים שרירותיים. סימנים פרי הדמיון הינם מילים מומצאות ללא משמעות מילונית. קרי, סימנים כגון "נייק" ו-"פפסי". סימנים שרירותיים הינם סימנים בעלי משמעות מילונית אך אין בינם לבין הטובין הרלוונטיים כל קשר. סימנים אלה ברי רישום בפנקס סימני המסחר והם נהנים ממעטפת ההגנה הגבוהה ביותר.

סיכום

טרם "אימוץ" סימן מסחר על ידי בעל עסק, כדאי ומומלץ להבחין בקטגוריית הסימן. ככל שהסימן מתקרב לצידו הגנרי של ה"קונוס", חוזקו קטֵן כנגד מתחריו וכך גם קטֵנים סיכוייו להירשם בפנקס סימני המסחר.

קטגוריות: שווה לדעת.