והנה הסבר מחויך ופשוט – לצפייה:

קניין רוחני

באופן כללי, קניין רוחני הינו קניין/זכויות בלתי מוחשיות, להבדיל מקניין פיזי כגון בית, ריהוט, רכב וכדומה המהווים קניין מוחשי שניתן ממש לגעת בו, קניין רוחני הינו בלתי מוחשי.

נכסים בלתי מוחשיים, כוללים המצאה, קווים חדשניים (צורה), שם מסחרי/לוגו, יצירה, סודות מסחריים הינם נכסים רוחניים הנכללים בתוך הקניין הרוחני Intellectual Property. הנכסים הנ"ל הם בלתי מוחשיים והם פרי מאמץ מחשבתי/אינטלקטואלי (Intellectual.)

סוגי קניין רוחני

באופן כללי, קניין רוחני כולל: זכויות יוצרים (copy right), מדגמים (designs),  סימני מסחר ופטנטים.

זכויות יוצרים (copy right)

זכויות יוצרים חלים על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואומנותיות. מאז חוק זכות יוצרים -2007, זכויות יוצרים חלות גם על תוכנות מחשב.

זכויות יוצרים כוללות את הזכות הבלעדית להעתיק, לפרסם או לבצע את היצירה.

למחבר ספר תהיה זכות יוצרים על הספר שכתב, לאומן תהיה זכות יוצרים על ציור שצייר או על פסל שיצר. לעיתים, ביצירה אחת יתקיימו בד בבד כמה סוגים של זכויות יוצרים. כך לדוגמא, ליוצרי שיר, זכויות יוצרים הן במילים ובלחן.

חשוב להבין כי רף "היצירתיות" אינו רף גבוה במיוחד ובתי משפט חוזרים ומדגישים שהם אינם מבקרי אמנות וזהו איננו תפקידם ומתוך כך  הם מכירים בזכויות יוצרים ביצירות מאד "פשוטות" לכאורה ולא יומרניות. יחד עם זאת, בתי המשפט מבדילים בין "יצירה" לבין "רעיון". רעיון כללי, נטול יצירתיות, ללא "עור וגידים" לא יוכר כ"יצירה" בעלת זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים הינן זכויות אוטומטית ללא צורך ברישום. כלומר, אם יצירה עומדת בדרישת החוק, קרי, היא יצירתית ומקורית, היא "תהנה" מזכויות יוצרים.

זכויות היוצרים חלים על יצירה משך כל חיי היוצר + 70 שנה לאחר מות היוצר. כלומר, גם היורשים של היוצר ייהנו מיצירה לאחר מות המוריש.

קטגוריות: Uncategorized.