advertising rules photoדיני פרסום ושיווק

advertising photoברור, לגיטימי ומובן כי כל חברה ו/או בעל/ת עסק ירצו לפרסם ולשווק את סחורתם ושירותיהם לאחרים. אך יש לתת את הדעת על כך שלא הכל "כשר" ומותר בעולם השיווק והפרסום וספרי החוקים של מדינת ישראל מלאים בחוקים הנוגעים לשיווק ופרסום.

בראש ובראשונה, חוק הגנת הצרכן ותקנותיו קובעים כללים נוקשים על דרכי שיווק ופרסום. ישנם מוצרים שנחשבים בעיני החוק לתחומים "בעייתיים" ולכן "זוכים" למערכת חוקים נפרדת ורחבה. כך למשל ממכר ופרסום אלכוהול, סיגריות, מזון ותכשירים רפואיים מוסדרים בחקיקה מחמירה וענפה. וכך גם הנושא של שיווק ופרסום לקטינים, שירותי בנקאות וביטוח מוסדרים בחוק.

בשנים האחרונות השיווק והפרסום באמצעות האינטרנט הפך לפופולארי וכפי שכבר ברור לכולנו בעתיד הלא רחוק, פרסום באינטרנט ייהנה מפלח שוק נרחב אף יותר מן הפרסום הטלוויזיוני. על כן, יש לשים לב לכל החוקים והפסיקה הנוגעים לנושא פרסום גם באינטרנט ככלל ובנושא "דואר הזבל" (SPAM) בפרט. כמו כן, חוק הגנת הפרטיות, בעיקר בכל הקשור לאחסנת חומר אודות גולשים וקונים, מאד רלוונטית לאינטרנט.

 

קטגוריות: Uncategorized.